top of page

BES 2022 Üldkoosoleku päevakord / Annual Meeting Agenda

Tere kallis Bostoni Eesti Seltsi Pere,


Ilusat kevadet!

Aastakoosolek on lähenemas. Sellel aastal kohtume jälle virtuaalselt ZOOM’i kaudu, et peaeesmärgina vahetada ideid tuleviku üle ning ka kokkuvõtta vana aasta. Meie Aastakoosolek toimub 7ndal mail algusega kell 10 hommikul.


Kõige tähtsama päevakorra punktina koosolekul sellel aastal peame hääletama praeguse Seltsi presidendi ametiaja pikendamise võimalust. Just nimelt ametiaja pikendamist ja mitte uue presidendi sisse hääletamist.


Miks peame uut presidenti valima?

Seltsi Kodukorra punkt 4.15.8 ütleb, et «Seltsi president võib pidada oma ametit mitte rohekem kui 2 ametiaega järjest.» Paul Attemann on olnud meie Seltsi president juba 2 ametiaega järjest, seega Kodukorra kohaselt peaks Selts sellel aastal uue presidendi valima.

Kui ma aga mõtlen miks presidendi vahetuse ajastus halval ajal tuli, siis allpoolsed punktid on põhjusteks: -Tänu Covidile on Seltsi tegevus näost näkku olnud väga piiratud viimased 2 aastat, seega on olnud raske leida uusi inimesesi/kandidaate presidendi ametikohale, kes lihtsalt niisama “jah ma teen” ei ütleks, vaid ka tõesti oleks nõus presidendi rutiinseid kohustusi täitma. - Praegune juhatuse liikmeskond, Pauli suurel toetusel, on saavutanud stabiilsuse, mis puutub ürituste alahoidmisse, kokkusaamiste muutumist füüsilisest asukohtadest virtuaalseks ja siis vastupidiseks kui vaja.

-Paul on teinud tagataustal tohutu töö, et Seltsi ja Eesti Kooli tegevust hoida nii stabiilse ja normaalsena kui see oli viirusega võimalik.

-Paul palju ka tuleviku vaadanud, korraldades ka sellel aastal Suvepaevad (Augustis), Aastakoosoleku (Aprillis), samuti on ta teinud Eesti muusikute esinemise Bostonis reaalsuseks. Samas on ta jätkanud igakuiseid Juhatuse koosolekuid virtuaalselt.


Lihtalt öeldes on Paul ustavalt teinud tööd, mis on aega ja vaeva nõudev, ning väärib palju tänu meie kõigi poolt. Ja nii juba 6 aastat. Paul ise on nõus olema Bostoni Eesti Seltsi President edasi ühe ametiaja, või vähemalt niikaua kui uus president on leitud ning Aastakoololeku poolt sisse hääletatud. See oleks suureks abiks Selsti tegevusele ja kasu saaks sellest nii juhatus kui ja praegused liikmed,

Meie Põhikirja vaadates, punkt 7.1 all on kirjas, et “Üldkoosolek võib muuta Selsti Põhjikirja ja Kodukorda kui see on ära tähendatud päevakorra punktina koosoleku kutsetel koos sisseviidavate parandustega ja kui selle poolt otsustava 2/3 hääleõiguslikest liikmetest” Niisiis, panen ette panna hääletamisele päevakorra punktina, 7ndal mail, Aastakoosolekul, Bostoni Eesti Seltsi Presidendi ametiaja pikendamise ühe termini võrra. Arvestades seda, et Paul Attemann on nõus jätkama Seltsi presidendina ning et uut kandidaati Setsil hetkel ei ole.


Kui 2/3 osavõtvatest liikmetest on nõus sellise muudatusega, siis Paul Attemann saab jätkata Seltsi presidendi kohustuste täitmisega.


Suur aitäh lugemast ja kaasa mõtlemast! Loodame Teid kõikki 7ndal mail ekraani kaudu näha.


Lugupidamisega Seltsi Juhatuse nimel,

Madli Mangum

(Abilaekur)


PÄEVAKORD / AGENDA

Avamine ja formaalsused

Opening remarks and formalities

2021 Aastakoosoleku protokolli ärakuulamine ja kinnitamine

2021 Annual Meeting Minutes review and confirmation

Laekuri 2021 aasta-aruanne ja kinnitamine

Treasurer’s 2021 Annual Report and confirmation

Juhatuse 2021 aasta-aruanne

Board of Director’s 2021 Annual Report and confirmation

Bostoni Eesti Kooli 2021 aasta-aruanne

Boston Estonian School 2021 Annual Report – activities, functions, EV104

Seda ja Teist

This and That

2022-2023 Kalender

2022-2023 Calendar

Valimised – juhatusse on vabatahtlikud teretulnud!

Elections – volunteers welcomed to join the board!

Kohapeal algatatud küsimused

On-site initiated questions and issues

Üldkoosoleku lõpetamine

Conclusion of the Annual Meeting


ZOOM LINK

Topic: BES aastakoosolek 2022

Time: May 7, 2022 09:30 AM Eastern Time (US and Canada) Join Zoom Meeting https://amherstcollege.zoom.us/j/95985693580?pwd=RE1ic2NsSFdrRlRFTm1EaWR4dlV0dz09 Meeting ID: 959 8569 3580 Passcode: 173261 One tap mobile +16465588656,,95985693580# US (New York) +13017158592,,95985693580# US (Washington DC)
コメント


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page