top of page

Bostoni Eesti Kool 2023-2024 kooliaasta

Bostoni Eesti Kool alustab kooliaastat pühapäeval, 17. septembril meile tuttavas North Chemsfordi kirikus. Nagu eelmistel aastatelgi, saame kokku kaks korda kuus pühapäeva pärastlõunatel kell 14-17 North Chelmsfordi Congregational Church (15 Princeton St.).

2023-
2024. kooliaasta esimese poole kuupäevad: 

 

17. september

1. oktoober

15. oktoober

29. oktoober

5. november

19. november

3. detsember

Kohtume jälle koolis ja kutsuge kõiki eesti keele huvilisi Eesti kooli!

Juhataja: Triin Vallaste,  triin.vallaste@gmail.com

Boston Estonian School 2023-2024 school year

During the upcoming school year, Boston Estonian School will meet twice a month on Sunday afternoons from 2 to 5 at the Congregational Church in North Chelmsford (15 Princeton St.).

The dates of the first semester in 2023-2024 are: 

 

September 17

October 1

October 15

October 29

November 5

November 19

December 3

Let's meet again at school and invite everyone interested in the Estonian language to Estonian School!

Director: Triin Vallaste, triin.vallaste@gmail.com

bottom of page