top of page

BES liikmemaks

Head Bostoni Eesti Seltsi liikmed, palume kõikidel liikmetel tasuda esimesel võimalusel BES liikmemaks.  Liikmemaksust laekunud summad on väga olulised, sest nende abil saame üheskoos ellu viia selle aasta tegevusi.  Liikmemakse on võimalik tasuda checki, PayPal ja krediitkaarti kaudu siin lehelküljel!

  

Liikmemaksud on järgnevad: 

üksikliige (18a+) - $35

perepakett (2 täiskasvanud+lapsed alla 18a) - $50

pensionar (65a+) - on maksu kohustusest vabastatud

Tšekid palume saata BESi laekurile:

Boston Estonian Society

c/o Merit Saar-Beckles

45 Meridian Street

Malden, MA   02148

Uued liikmed on alati teretulnud!

Tänu teile!

BES membership dues

Dear member of Boston Estonian Society, it is time to renew your membership! Proceeds play crucial in order to make most of Society's activities happen. Pay on this very page below by PayPayl, or credit card!

 

Membership fees are very affordable, and are as follows:

indiviudal (18+) $35

family (2 adults and children under 18)  - $50

Complimentary for seniors over 65 years

Please send checks to our Treasurer:

Boston Estonian Society

c/o Merit Saar-Beckles

45 Meridian Street

Malden, MA   02148

New members are always welcomed!

 

Thank you!

bottom of page