top of page

Vabariigi Aastapäev 101 Bostonis


(English Version Below)

“Vabariigi Aastapäev peabki olema pidu, mitte mingi tõsine, isegi sünge olemine. Pühitseme ja oleme tänulikud, et Eesti Riik on vaba,” mainis peakõneleja hr. Marko Koplimaa, Asenõunik Eesti Suursaatkonnast Washingtonis.

Ja hästi tore, kodune ja kaunilt isamaaline pidu meil oligi 23. veebruaril Scandinavian Living Center’is mis asub Newton, Massachusetts’is. Programm algas tervitustega. Bostoni Läti Seltsi esindaja Ilona Kudina õnnitles meid ilusas eesti keeles. Leedu tervitus oli kirjalik kuna nemad pühitsesid sammal päeval oma 101. aastapaeva. Selle järel Bostoni Eesti Kooli lapsed laulsid Jeffers Engelhardti juhtimisel ning klaveri saatel kuus laulu. Kandled toodi ka välja paariks laulu saateks, ja miks ka mitte, kui muusika õpetaja on ise Amherst Koledgzi Etnomuusikoloog. Tema abikaasa Triin Vallaste aitas eriti pisikesi lauluga.

Ühe laulu üllatus kaasalööja oli väike viie aastane õpilane, Kateriina Kolde, kes oma ilusates rahvuslikudes riietes lihtsalt pidi laval lauluga kaasa tantsima, lapsekoori ning pealtvaatajate suureks üllatuseks ja lõbustuseks. Tarmo Tari luges loo “Eestlase Nägu,” Epp Petrone lasteraamatust. Loos arutab laps mis teeb ta eestlaseks, kas rahvus, vanemate rahvus või keele rääkimine. Lõpuks nõustus, et olenemata keelest, oleme kõik inimesed.

Peakõneleja Marko Koplimaa arvas, et tal ei ole lihtne laste järel programmis olla. Kuid ta kõne teema oli igati ajakohane. Vabariigi Aastapäev on pidu päev mida ei ole kingitud, vaid teenitud. Oleme ehitanud sellist riiki mille üle võime äärmiselt uhked olla. Ta märkis, et Eesti Vabariik kuulutatigi välja 23. Veebruaril Pärnus ja alles 24. veebruaril tehti seda Tallinnas.

Programmi teises osas esinesid Epp Karike Jürimaa Sonin klaveril ja Läti esindaja Ilona Kudina flöödil suurepärase kontserdiga, esitades Arvo Pärdi Spiegel im Spiegel, Gabriel Faure Morceau de Concours ja Heino Elleri Orus.

Programmi järelsõnas, tuletas Bostoni Eesti Seltsi esimees Paul Attemann meelde noorele rahvale, et vanem generatsioon on oma tubli töö teinud, meid üleskasvates eesti kultuuri ja keelega. Nüüd on nooremal generatsioonil aeg astuda tegevusse. Seltsid igalpool vajavad juhtkondadesse noori inimesi, et seltsi tegevust edasi viia.

Nagu hr. Koplimaa Eesti Saatkonna kohta Washingtonis mainis: Kogume kõik energiat, ja teeme head tööd Eestile.

______________________________________________________________________________________

"Independence Day is supposed to be a celebration, not a serious, even grim existence. We are grateful that the Estonian state is free, "stated the keynote speaker, Mr. Marko Koplimaa, Deputy Chief of Mission at the Estonian Embassy in Washington, DC. And a really nice, cozy and beautifully patriotic celebration it was on February 23rd, at the Scandinavian Living Center in located in Newton, Massachusetts. The program began with greetings from the Boston Latvia community representative Ilona Kudina who congratulated us in very good Estonian. Lithuania sent a written greeting as they were celebrating their 101st independence on the same day in South Boston. Following this, the Boston Estonian schoolchildren sang six Estonian songs with Jeffers Engelhardt on the piano. Harps were also brought out to accompany two songs, and why not, as a music teacher himself at Amherst College of Anthropology and Sociology. Jeffers' wife, Triin Vallaste, helped the younger children with their songs. One surprise singing actor was a little five-year-old student, Kateriina Kolde, who in her wonderful folk costume danced along with the song on stage to the great surprise and amusement of spectators and performers. Tarmo Tari read the story "Estonian Face," from Petrone Epp children's book which discusses what makes a child Estonian, whether their nationality, culture or language of their parents. Finally agreed that regardless of language, we are all people. Keynote speaker Marko Koplimaa thought that it is not easy to present after children's program. But the theme of his speech was entirely up to date. Indepdence Day is a celebration that is not donated, but earned. We have built this country of which we can be extremely proud of. He noted that the Republic of Estonia proclaimed it's independence February 23rd 1918 in Pärnu and it was done in Tallinn the day after. In the second part of the program were Epp Karike Sonin on piano and Latvian flutist Ilona Kudina who performed a superb concert of Arvo Pärt's Spiegel im Spiegel, Gabriel Faure Morceau de Concours and Heino Eller Valley. After the program in the closing remarks, Boston Estonian Society Chairman Paul Attemann reminded the young people that the older generation has done its good work, and arrived in the United States with close to nothing and missing relatives. They passed on Estonian culture and language by organizing these events and gatherings. Now is the time for the younger generations to take action and participate. Societies everywhere need young people, young energy and new ideas, that to bring the Boston Estonian Society's activities forward. Like Mr. Koplimaa of the Estonian Embassy in Washington stated: Let us collect all the good energy to do Estonia well.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page